top of page

Ghost Light

12/05/2023

Beyond The Black Box Festival

festival van: kunstencentrum Monty, kunstenwerkplaats wpZimmer, C-TAKT transdisciplinair platform, Platform0090

Antwerpen (België)

In het theater is een 'ghost light' een waaklampje dat op de scène wordt geplaatst als het donker is: overdag als het podium verlaten is, en ‘s nachts. Het getuigt van een voortdurende aanwezigheid en kan gezien worden als een herinnering aan waar het podium voor bedoeld is: voorstellingen tonen die collectief door een publiek worden beleefd. 

 

In de Seefhoek, een wijk in de stad Antwerpen (BE), neemt het ghost light de gedaante aan van een nachtlampje dat het zonlicht imiteert. Het lampje blijft branden als de batterij mechanisch wordt geactiveerd door een buurtbewoner of voorbijganger. Hoe langer er voldoende aan het koord getrokken wordt, hoe langer het lampje blijft branden. Wat overdag wordt opgeladen, werkt ook ‘s nachts door.

 

De Seefhoek ontstond als arbeidersbuurt in de 19de eeuw. Momenteel wonen er meer dan 100 nationaliteiten samen op een dichtbevolkt oppervlak. De plek wordt intensief bewoond, maar de infrastructuur hinkt achterop en is maar weinig op uitwisseling gericht. De aanwezigheid van de talrijke vrouwen en kinderen die hier wonen verdwijnt ‘s nachts uit het straatbeeld en de sfeer wordt eenzijdiger en grimmiger. De installatie staat midden op straat, en ‘publiek goed’ zijnde kan iedereen er gebruik van maken en er aan bijdragen. Kan een zachte actie een hardere wijk ontwapenen?

 

Ghost Light herinnert de passanten overdag en ‘s nachts aan het leven onder de zon: een gemeenschapsleven waarbinnen kinderen opgroeien die op speelse wijze ruimte kunnen innemen. Ghost Light herinnert aan de intimiteit van het slapend kind dat met zorg van de gemeenschap moet kunnen opgroeien om aan de wieg te staan van een leefbare toekomst.  

 

Ghost Light is een waaklampje dat, ook op kindermaat, in de publieke ruimte wordt geplaatst. Het getuigt van een voortdurende aanwezigheid en kan gezien worden als een herinnering aan waar die publieke ruimte voor bedoeld is: een gezamenlijk samen leven.

CREDITS

concept, uitvoering, dramaturgie: Kevin Trappeniers, Elisa Demarré

productie: Stray Light vzw, Monty

met dank aan: C-TAKTwp Zimmer

PARTNERS

c-takt-groot-klein-website-zonderhulplijnen-02.jpg
bottom of page