top of page

A Mending

 

05/08/2021

online & Anderlecht, Brussels (BE)​

 

Kintsugi is een Japanse techniek waarbij gebroken aardewerk wordt hersteld met een goudkleurige lijm. Het doel is om breuklijnen net zichtbaar te maken in plaats van ze trachten te verhullen en op die manier een andere relatie te creëren met kwetsuren. Een litteken is niet een smet op de huid, maar een getuigenis van een herstelproces en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De interventie aan een muur van woonzorgcentrum Scheut herinnert hieraan.

 

De Belgische overheid werd door Amnesty International beschuldigd van het schenden van de mensenrechten in de Belgische woonzorgcentra tussen de periode van maart en oktober 2020. Een onderzoeksrapport werd gepubliceerd waarin staat dat het recht op gezondheid, het recht op leven en het verbod op discriminatie niet werden gerespecteerd. Gedurende de eerste lockdown werd de bewoners bijvoorbeeld elke vorm van bezoek ontzegd, de werkdruk van het personeel lag te hoog om in alle fysieke en mentale noden van de ouderen te voorzien. De Covid-19 pandemie is voor deze en vele bevolkingsgroepen een bron van leed; een lijden dat nog grotendeels onder de radar blijft. Het virus maakt nog steeds deel uit van de dagdagelijksheid en doet ons neigen naar verzet en indijking van de gevolgen eerder dan naar het creëren van ruimte en aandacht voor diepgaand herstel.  Het  collectief genezen moet wachten tot het virus is beteugeld. 

 

'A Mending' vestigt de aandacht op de nood aan genezing die niet langer wordt uitgesteld. De wonde moet erkend worden om het helingsproces te starten. Tekenen we voor een maatschappij waarin we selectief blind zijn voor degenen die niet langer kunnen opkomen voor zichzelf? Tonen de gevolgen van structurele onderinvestering in zachte sectoren als de gezondheidszorg zich in een crisis als deze des te harder? Slagen we erin de zaken opnieuw los te koppelen en het humane boven het economische te plaatsen?

CREDITS

concept: Kevin Trappeniers

dramaturgie: Elisa Demarré

beeldbewerking: Pieter Dedoncker

productie: Stray Light vzw

in samenwerking met: C-TAKT

gesteund door: Vlaamse Overheid

met dank aan: Home Scheut

PARTNERS

c-takt-groot-klein-website-zonderhulplij
Flanders_verticaal.jpg
bottom of page