top of page

​Verbindingslaan / Avenue de la Jonction

 

27/08/2021

online & Sint-Gillis, Brussels (BE)


 

De twee gevangenissen die Brussel huisvest, liggen vlak naast elkaar in Sint-Gillis en Vorst. Beide gevangenissen zijn voornamelijk arresthuizen, gevangenissen voor personen die nog niet veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis zitten, al huizen ze ook beide veroordeelden. Plekken van boetedoening waar de vraag zich opwerpt hoe penitentiair beleid kijkt naar reïntegratie van haar criminele bewoners in de vrije stad. Mensen die een fout begingen worden uit het zicht van de publieke ruimte gehaald, in vergeten of achteloos voorbij gelopen ruimtes in de stad geplaatst. Een onzichtbaarheid die vaak tot vervreemding leidt. Hoe gaan we om met de schaduwzijde van onze maatschappij?

Tussen beide gebouwen in loopt, toeval of niet, de Verbindingslaan, in het tweetalige Brussel ook wel de Avenue de la Jonction. Een straat met het poëtisch potentieel om twee zaken die gescheiden zijn, bij elkaar te brengen: veroordeelden en vrije leden van de maatschappij. “Verbindingslaan / Avenue de la Jonction” nodigt vrije en onvrije burger daarom uit om aan te schuiven aan een democratisch ronde tafel die uitnodigt tot dialoog. De tafel toont zich echter in tweeën gespleten, zo de afstand tussen de gesprekspartners benadrukkend, en de ‘cleane’ moraliteit van de gemeenschap aankaartend. Hoe lijmen we gebroken relaties? Hoe vullen we de ruimte tussen mens en mens in? Hoe verbinden we opnieuw? 

 

Maar ook: hoe gaan we om met onze eigen schaduwzijden? Worden die ook verbannen tot pyschologische gevangenissen door een druk om voortdurend ‘goed’ te zijn? Zouden we met onze andere zelf aan tafel gaan zitten? “Verbindingslaan / Avenue de la Jonction” is een hoopvolle gereikte hand. Een poging om het wegtoveren van een andere mens in vraag te stellen, en om een osmose voor te stellen tussen gesloten en open ruimtes en zij die er in rondwaren.

CREDITS

​​

concept: Kevin Trappeniers

dramaturgie: Elisa Demarré

beeldbewerking: Pieter Dedoncker

productie: Stray Light vzw

in samenwerking met: C-TAKT

gesteund door: Vlaamse Overheid

PARTNERS

c-takt-groot-klein-website-zonderhulplij
Flanders_verticaal.jpg
bottom of page